Privacy

Voor een goede zorg- en dienstverlening legt Zorggroep Liante persoonsgegevens vast, waaronder in een (elektronisch) cliëntendossier. Om dit veilig en verantwoord te doen, houdt Zorggroep Liante zich aan de geldende wet- en regelgeving op het terrein van privacy en informatiebeveiliging. Conform de regelgeving verwerken wij alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor een goede zorg- en dienstverlening. Uiteraard worden de gegevens veilig opgeslagen.

Om te waarborgen dat wij zorgvuldig met uw gegevens omgaan, hebben wij een privacyreglement opgesteld. Hierin staat beschreven onder welke voorwaarden wij persoonsgegevens verwerken. Ook zijn hierin de rechten beschreven van de betrokkenen van wie door ons persoonsgegevens verwerkt worden.

Lees hier het Privacy statement en Privacyreglement.

Onze woonlocaties

Zorggroep Liante heeft zeven woonzorgcentra met elk een eigen identiteit. Hier kunnen ouderen rekenen op liefdevolle zorg en ondersteuning. Met deze woonlocaties maken we deel uit van de lokale samenleving en zorgen we ervoor dat bewoners zich thuis kunnen voelen, elkaar kunnen ontmoeten en deel kunnen nemen aan tal van activiteiten.

Ons ZorgThuis werkgebied

ZorgThuis biedt thuiszorg aan in de gemeenten Smallingerland en Oost- en Weststellingwerf. Deze zorg en ondersteuning is er voor iedereen die zo lang, gelukkig én zelfstandig mogelijk thuis van het leven wil blijven genieten. 

Voor een prachtbaan
ben je welkom bij Zorggroep Liante